سه شنبه, ۹ خرداد , ۱۴۰۲ Tuesday, 30 May , 2023
سازمان‌های مردم نهاد به ارائه طرح و برنامه های ابتکاری در حوزه ای که مشغول به فعالیت هستند بپردازند 24 مرداد 1401
لعلی فرماندار بناب؛

سازمان‌های مردم نهاد به ارائه طرح و برنامه های ابتکاری در حوزه ای که مشغول به فعالیت هستند بپردازند

لعلی فرماندار بناب گفت: سازمان‌های مردم نهاد به ارائه طرح و برنامه های ابتکاری در حوزه ای که مشغول به فعالیت هستند بپردازند .