یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 25 July , 2021
نخاله های ساختمانی
نخاله های ساختمانی معضلی در جمع آوری زباله های شهری ۰۷ تیر ۱۴۰۰
معاونت خدمات شهری شهرداری بناب در گفتگو با صدای بناب؛

نخاله های ساختمانی معضلی در جمع آوری زباله های شهری

معاونت خدمات شهری شهرداری بناب وجود حجم بالای نخاله های ساختمانی را علت تاخیر در جمع آوری زباله های خانگی عنوان کرد.