شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ Saturday, 24 July , 2021
نشست علنی
تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی به منظور ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی ۰۲ تیر ۱۴۰۰
تنظیم بازار کشاورزی؛

تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی به منظور ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی

نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی به منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی موافقت کردند.