جمعه, ۱۵ مرداد , ۱۴۰۰ Friday, 6 August , 2021
شفافیت 9نفر از 17نماینده استان/ تاریخ، بهترین قاضی 21 تیر 1399

شفافیت 9نفر از 17نماینده استان/ تاریخ، بهترین قاضی

از مجموع 17 نماینده استان، تنها 9 نفر به سوال آناج در خصوص شفافیت رای خود به اعتبارنامه نماینده گچساران پاسخ داده است.