شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ Saturday, 24 July , 2021
نورپردازی و رنگ آمیزی
ضرورت توجه به زیباسازی پل میدان معلم به عنوان یکی از مهم ترین مناطق پرتردد جنوب استان ۲۷ تیر ۱۴۰۰
صدای بناب گزارش می دهد؛

ضرورت توجه به زیباسازی پل میدان معلم به عنوان یکی از مهم ترین مناطق پرتردد جنوب استان

صدای بناب گزارش می دهد توجه به زیباسازی پل میدان معلم به عنوان یکی از مهم ترین مناطق پرتردد جنوب استان آذربایجان شرقی ضرورتی انکارناپذیر است.