یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ Sunday, 25 July , 2021
نگاه فناورانه
نگاه فناورانه به مشاغل خانگی/ راهکارهای خودکفایی مالی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
کارشناس فناوری اطلاعات؛

نگاه فناورانه به مشاغل خانگی/ راهکارهای خودکفایی مالی خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد

امروزه آموزش خانواده ها در امر برنامه نویسی و آشنایی آنها با فناوری اطلاعات امری ضروری جهت خودکفائی مشاغل خانگی و رونق اقتصادی خانواده های امروزی می باشد.