دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ Monday, 20 September , 2021
🔺رئیس اداره برق خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند  / توجه داشتن به سلایق و نیازهای مشتریان و ارباب رجوع نیاز امروزی سازمانها  / رعایت الگوی مصرف علاوه بر صرفه جویی مصرف انرژی عامل کاهش هزینه های خانواده+ تصاویر 20 مرداد 1400
رئیس اداره برق شهرستان بناب در جمع اصحاب رسانه شهرستان بناب؛

🔺رئیس اداره برق خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند / توجه داشتن به سلایق و نیازهای مشتریان و ارباب رجوع نیاز امروزی سازمانها / رعایت الگوی مصرف علاوه بر صرفه جویی مصرف انرژی عامل کاهش هزینه های خانواده+ تصاویر

رئیس اداره برق شهرستان بناب در جمع اصحاب رسانه شهرستان بناب گفت: خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند همچنین توجه داشتن به سلایق و نیازهای مشتریان و ارباب رجوع نیاز امروزی سازمانها است.