جمعه, ۱۵ مرداد , ۱۴۰۰ Friday, 6 August , 2021
بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی بناب، منتظر اعتبار 08 مهر 1399
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی:

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی بناب، منتظر اعتبار

بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F سهند بناب در صورت تامین منابع ریالی مورد نیاز سال ۱۴۰۱ وارد مدار خواهد شد.