چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
همراه اول
شیوه های کم فروشی اپراتورها از بسته اینترنت کاربران ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

شیوه های کم فروشی اپراتورها از بسته اینترنت کاربران

اتمام زودهنگام حجم بسته های اینترنتی و ملزم نبودن اپراتور به ارائه پاسخ شفاف از میزان مصرف کاربران، شیوه های جدید کم فروشی اپراتورها را نمایان می سازد که به نظر می رسد نظارتی بر آن نیست.