پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳ Thursday, 18 April , 2024
اختراع عضو هیئت علمی دانشگاه بناب ثبت جهانی شد 11 مرداد 1401

اختراع عضو هیئت علمی دانشگاه بناب ثبت جهانی شد

اختراع عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه بناب اخیراً موفق به اخذ امتیاز US-Patent که معتبرترین مرکز ثبت مالکیت فکری در سطح جهانی شد.