جمعه, ۴ تیر , ۱۴۰۰ Friday, 25 June , 2021
واکسن برای افراد بالای 80 سال
شروع واکسیناسیون کرونا برای افراد بالای ۸۰ سال در بناب ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب؛

شروع واکسیناسیون کرونا برای افراد بالای ۸۰ سال در بناب

رئیس شبکه بهداشت و درمان بناب گفت: واکسیناسیون کرونا برای افراد بالای ۸۰ سال در بنابشروع شده و تا 13 اردیبهشت ادامه دارد.