سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ Tuesday, 28 September , 2021
شروع واکسیناسیون کرونا برای افراد بالای ۸۰ سال در بناب 07 اردیبهشت 1400
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بناب؛

شروع واکسیناسیون کرونا برای افراد بالای ۸۰ سال در بناب

رئیس شبکه بهداشت و درمان بناب گفت: واکسیناسیون کرونا برای افراد بالای ۸۰ سال در بنابشروع شده و تا 13 اردیبهشت ادامه دارد.