چهارشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 4 August , 2021
کودک معلول بنابی نیازمند تنها یک #ولیچر/ خیرین از طریق این رسانه مردمی  به این کودک معلول بنابی  کمک کنند 19 شهریور 1399
درخواسن کمک از خیرین محترم شهرستان بناب؛

کودک معلول بنابی نیازمند تنها یک #ولیچر/ خیرین از طریق این رسانه مردمی به این کودک معلول بنابی کمک کنند

کودک معلول بنابی به دلیل نداشتن تنها یک ویلچر(چرخ دستی) مشکلات زیادی را تحمل میکند لذا رسانه مردمی صدای بنابی قصد دارد با کمک خیرین یک عدد ویلچر برای این کودک معلول تهیه کند.