پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
دبیرخانه تالاب قره قشلاق ثابت و در اختیار بناب است/ برداشت بیش از حد علوفه یکی از علل اصلی تخریب تالاب قره قشلاق 24 فروردین 1401
رئیس اداره محیط زیست شهرستان بناب در جلسه کمیته محلی مدیریت تالاب قره قشلاق؛

دبیرخانه تالاب قره قشلاق ثابت و در اختیار بناب است/ برداشت بیش از حد علوفه یکی از علل اصلی تخریب تالاب قره قشلاق

رئیس اداره محیط زیست شهرستان بناب گفت: دبیرخانه تالاب قره قشلاق ثابت و در اختیار محیط زیست شهرستان بناب قرار دارد.