پنج شنبه, ۹ تیر , ۱۴۰۱ Thursday, 30 June , 2022
وقتی اجازه مغازه ها یکباره ۳۰۰ درصد افزایش پیدا میکند…!! 25 فروردین 1401
درد و دل اصناف و کسبه اجاره نشین پاساژ الغدیر بناب از دریچه دوربین صدای بناب؛

وقتی اجازه مغازه ها یکباره ۳۰۰ درصد افزایش پیدا میکند…!!

اصناف و کسبه اجاره نشین پاساژ الغدیر بناب با شروع سال جدید و در ایام سخت کرونایی با افزایش اجاره 300 درصدی مواجه شدند..