چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۰ Wednesday, 26 January , 2022
ضرورت توجه  بیشتر به حوزه گردشگری در راستای توسعه شهرستان بناب / کمبود گاز علت اصلی مازوت سوزی در نیروگاه بناب 18 دی 1400
نماینده مردم بناب درجلسه " بناب چالش ها و راهکارهای توسعه متوازن"

ضرورت توجه بیشتر به حوزه گردشگری در راستای توسعه شهرستان بناب / کمبود گاز علت اصلی مازوت سوزی در نیروگاه بناب

نماینده مردم بناب گفت: برای توسعه شهرستان بناب می بایست در حوزه گردشگری سرمایه گذاری بیشتری شود.