شنبه, ۲۲ مرداد , ۱۴۰۱ Saturday, 13 August , 2022
محرم بهترین فرصت برای تقویت معنویت انسان و شعور حسینی 04 مرداد 1401
مدیر حوزه علمیه شهرستان بناب؛

محرم بهترین فرصت برای تقویت معنویت انسان و شعور حسینی

آیت الله شیخ مجید باقری بنابی ماه محرم را بهترین فرصت برای تقویت روح و معنویت انسان و شعور حسینی عنوان کرد.