تماس با رسانه صدای بناب

آدرس دفتر پایگاه خبری صدای بناب/ خیابان مطهری/ روبروی ساختمان زیتون/ طبقه فوقانی موتور فرورشی جمشیدی

شماره تماس دفتر/ 04137743057

ارتباط با مدیر مسئول / تلفن همراه/ 09385494460

پست الکترونیکی Zibaei6665@gmail.com

همچنین می توانید جهت تماس مستقیم با مدیر سایت، فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.