یکشنبه, ۲۸ شهریور , ۱۴۰۰ Sunday, 19 September , 2021
تک صدایی در ارگانهای دولتی جایی ندارد / تصمیمات و اقدامات مسئولان باید حساب شده باشد / ضرورت توجه به کار تیمی و گروهی 14 مرداد 1400
رئیس دادگستری شهرستان بناب در جلسه تحلیف و آغاز به کار شوراهای دوره ششم شهر خوشه مهر؛

تک صدایی در ارگانهای دولتی جایی ندارد / تصمیمات و اقدامات مسئولان باید حساب شده باشد / ضرورت توجه به کار تیمی و گروهی

رئیس دادگستری شهرستان بناب در جلسه تحلیف و آغاز به کار شوراهای دوره ششم شهر خوشه مهر گفت: تک صدایی در ارگانهای دولتی جایی ندارد و تصمیمات و اقدامات مسئولان باید حساب شده باشد.