جمعه, ۱۵ مرداد , ۱۴۰۰ Friday, 6 August , 2021
پرداخت 494 میلیارد ریال وام ازدواج در شهرستان بناب 08 بهمن 1399
معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب ؛

پرداخت 494 میلیارد ریال وام ازدواج در شهرستان بناب

معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب گفت: امسال 494 میلیارد ریال وام ازدواج در شهرستان بناب پرداخت شده است.

مشکل اصلی کشتی استان مدیریت خانه های کشتی شهرستان هاست/ لزوم توجه به جایگاه و شان پیشکسوتان و دست اندر کاران کشتی در شهرستان ها 18 دی 1399
رئیس اداره ورزش و جوانا بناب در جمع روسای هئیت کشتی استان؛

مشکل اصلی کشتی استان مدیریت خانه های کشتی شهرستان هاست/ لزوم توجه به جایگاه و شان پیشکسوتان و دست اندر کاران کشتی در شهرستان ها

رئیس اداره ورزش و جوانان بناب گفت: شکل اصلی کشتی استان قطعا مدیریت خانه های کشتی شهرستان ها است.