نانوایی متخلف در #بناب پلمپ شد
نانوایی متخلف در #بناب پلمپ شد
صبح امروز پس از پیگیری های رسانه ای یک واحد نانوایی متخلف توسط جهاد کشاورزی بناب پلمپ شد.

به گزارش صدای بناب، بعد از پیگیری های رسانه ای و گزارشات مکرر مردمی از تخلف و گرانفروشی یک واحد نانوایی مکانیزه، این نانوایی صبح امروز توسط مراجع ذی ربط #پلمپ شد.

لازم به ذکر است این واحد نانوایی سابقاً نیز بدلیل تخلف از مصوبات دولت در قیمت گذاری انواع نان و گرانفروشی پلمپ گردید بود.

به نظر می رسد افکار عمومی و رسانه در کنار مطالبه گری در خصوص کیفیت نان، منتظر برخورد قاطع دستگاههای مربوطه به تخلفات اصناف در حوزه گرانفروشی بویژه در حوزه تغذیه و سفره خانوارها هستند.

  • نویسنده : داود زیبائی