امروز رژیم صهیونیستی از هر زمانی شکست‌پذیرتر است
امروز رژیم صهیونیستی از هر زمانی شکست‌پذیرتر است
سخنگوی دولت در واکنش به عملیات امروز مقاومت فلسطین علیه صهیونیست‌ها نوشت: امروز رژیم صهیونیستی از هر زمانی شکست‌پذیرتر است و ابتکار عمل به دست جوانان فلسطینی است.

به گزارش صدای بناب به نقل از خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به عملیات امروز مقاومت فلسطین علیه صهیونیست‌ها نوشت: پاسخ مقتدرانه جوانان فلسطینی به اقدامات جنایتکارانه رژیم کودک‌کش اثبات کرد امروز رژیم صهیونیستی از هر زمانی شکست‌پذیرتر است و ابتکار عمل به دست جوانان فلسطینی است.