تجلیل افراد دارای معلولیت از شهردار بناب / بناب برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی شد
تجلیل افراد دارای معلولیت از شهردار بناب / بناب برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی شد
صبح امروز جمعی از افراد دارای معلولیت شهرستان بناب با حضور در دفتر شهردار بناب از وی تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب، صبح امروز کمیته مناسب سازی محیط شهری برای افراد توانخواه و سالمند در شهرداری بناب برگزار شد.

اهدای لوح تقدیر به دکتر فرید پناهی شهردار بناب

در ابتدای این جلسه تعدادی از افراد توانخواه و دارای معلولیت شهرستان بناب با اهدای لوح تقدیر از زحمات دکتر فرید پناهی شهردار بناب بابت مناسب سازی شهر برای این قشر از جامعه تقدیر و تشکر کردند.

 بناب برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی شد

افراد دارای معلولیت شهرستان بناب از زحمات شهردار بناب بابت مناسب سازی پارک ملت برای افراد دارای معلولیت ایجاد رمز ورودی بانک ملی شعبه مرکزی با همکاری جناب آقای بابایی رئیس شعبه،مکان یابی مناسب برای پارک خودرو افراد دارای معلولیت با همکاری پلیس راهور در ۴ نقطه از شهر بناب نظارت نماینده افراد توانخواه در پروژه‌های عمرانی سطح شهر و همچنین حضور افراد توانخواه در پروژه‌های مطالعاتی شهرداری جهت اعمال نظر این افراد از جمله مواردی بود که افراد تواناب از شهرداری بناب بابت اجرای آنها تقدیر و تشکر کردند.

  • نویسنده : امیداسماعیلی