تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف گامی به سوی مدیریت انرژی در کشور
تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف گامی به سوی مدیریت انرژی در کشور
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: ایجاد تمرکز در حوزه مدیریت مصرف بهینه انرژی کشور موضوع مهمی است که کمیسیون تلفیق با تصویب تشکیل سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی آن را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری صدای بناب به نقل از خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تصویب تشکیل سازمان  بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژیدر کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: ایجاد تمرکز در حوزه مدیریت مصرف بهینه انرژی کشور موضوع مهمی است که کمیسیون تلفیق آن را در دستور کار خود قرار داد، چراکه اکنون متولی واحد و متمرکزی در حوزه مدیریت مصرف انرژی نداریم و وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز -که متولی تولید در کشور هستند- خود را مسئول و متولی مدیریت بهینه انرژی در کشور نمی‌دانند لذا به دولت تکلیف کردیم از تجمیع ظرفیت‌های سازمانی و ساختاری در وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و… سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی را تشکیل دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین با احتساب بهینهسازی مصرف انرژی -که منابع آن را نیز تصویب کردیم-، منابع بسیار خوبی برای پروژه‌های مدیریت مصرف انرژی در نظر خواهیم گرفت تا وضعیت از حالت سرمایه‌گذاری و تامین منابع پسینی به تامین منابع مالی پیشینی جهت تامین مالی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تبدیل شود، در واقع سرمایه‌گذران به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیر انرژی به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ترغیب و تشویق می‌شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح سرمایه‌گذار ترغیب می‌شود به جای برج‌سازی، در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کند، البته اجرای این مصوبه نیازمند اجرای دقیق ازسوی دولت است.

  • منبع خبر : خبرگزاری خانه ملت