در پاسخ به سوالات مکرر مخاطبین گرامی: جشنواره کباب شهریور برگزار نخواهد شد/برگزاری جشنواره در سال ۱۴۰۲ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد…
در پاسخ به سوالات مکرر مخاطبین گرامی: جشنواره کباب شهریور برگزار نخواهد شد/برگزاری جشنواره در سال ۱۴۰۲ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد…
در پاسخ به سوالات مکرر مخاطبین گرامی جشنواره امسال کباب بناب لغو شد! برگزاری این جشنواره امسال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد....

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای بناب، جشنواره امسال کباب بناب لغو شد! / جشنواره کباب قطعاً شهریور برگزار نخواهد شد/برگزاری این جشنواره امسال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد….

در حالی که فرید پناهی شهردار بناب پیش تر با اعلام اینکه امسال هفتمین جشنواره کباب بناب برگزار می شود، روزهای ۲۶، ۲۷ و ۲۸ شهریور ماه را زمان برگزاری این جشنواره در پارک ملت بناب عنوان‌ کرده بود،در سکوت مسئولین شهرستان، این جشنواره لغو شده است!

آنچه که واضح است این است که هفتمین جشنواره کباب بناب قطعاً در شهریور ماه برگزار نخواهد شد و برگزاری این جشنواره در سال ۱۴۰۲ نیست در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به احتمال بسیار زیاد برگزار نخواهد شد

  • نویسنده : امیداسماعیلی